PENGUMUMAN : SOP PELAPORAN KKN ANGKATAN KE-67 TAHUN 2017 | 2017-03-27 22:03:37


SOP PELAPORAN KKN ANGKATAN KE-67 TAHUN 2017

A. Laporan Kelompok

 1. Lembar Pengesahan ditanda tangani DPL dan Ketua LP2M (Download Lembar Pengesahan Kelompok)
 2. Laporan Kelompok diprint dan dijilid warna cover  Biru Muda Untuk Mahasiswa
 3. Kumpulkan Laporan Kelompok yang dijilid lengkap dengan Lembar Pengesahan Laporan KKN Kelompok dan 1 (satu ) Lembar Pengesahan Laporan KKN Kelompok secara terpisah.
 4. 1 (satu ) Lembar Pengesahan Laporan KKN Kelompok  diambil kembali mahasiswa untuk discan dimasukkan ke dalam file Laporan kelompok.

B. Laporan  Individu

 1. Lembar Pengesahan ditanda tangani DPL dan Ketua LP2M (Download Lembar Pengesahan Individu)
 2. Laporan Individu diprint dan dijilid warna cover  Biru Muda Untuk Mahasiswa
 3. Kumpulkan Laporan Individu yang dijilid lengkap dengan Lembar Pengesahan Laporan KKN Individu dan 1 (satu ) Lembar Pengesahan Laporan KKN Individu secara terpisah.
 4. 1 (satu ) Lembar Pengesahan Laporan KKN Individu  diambil kembali mahasiswa untuk discan dimasukkan ke dalam file Laporan Individu.

C. Laporan Softcopy CD  ( Download Contoh Cover CD )

 1. Font                             : Times New Roman & Bold
  Size                             : 12
 2. Kertas                          : Stiker CD
 3. Cover Kotak CD            : Samakan dengan cover CD
 4. Wadah CD                    : Kotak CD Hitam
 5. Isi File                          : 1. Laporan Kelompok Format PDF  (Lengkap dengan Lembar  Pengesahan Laporan  KKN Kelompok  dan CAP LP2M
                                        2.  Laporan Individu  Format PDF  (Lengkap dengan Lembar Pengesahan Laporan  KKN  Individu  dan CAP LP2M )
                                        3.  Satu Paket Foto Program Unggulan KKN Angkatan 67
                                        4.  Satu Paket Vidio  Program Unggulan KKN Angkatan 67
 6. Nama File                    : 1. Laporan Kelompok :  (Contoh : Kelompok 1)

                                 2. Laporan Individu   : NIM-Nama (Contoh : 12540187-Saipul)

         3. Nama Folder : Foto Program Unggulan KKN Angkatan 67

         4. Nama Folder : Vidio Program Unggulan KKN Angkatan 67

D. Tatacara Pengumpulan  Laporan

1. Kumpulkan Laporan Individu dan kelompok ke LP2M setelah dijilid dan lembar pengesahan ditanda tangani oleh DPL.

Kumpulkan paling lambat  pada hari :
Senin, 10 April 2017         : Kelompok 1-118
Selasa, 11 April 2017        : Kelompok 119-236

2. Kumpulkan File Softcopy ke dalam CD setelah  lembar pengesahan ditanda tangani oleh DPL dan Ketua LP2M serta di Cap.  File Softcopy yang berisi (1) laporan kelompok, (2) laporan individu, (3) Paket Foto Program Unggulan KKN dan (4) Satu Paket Vidio  Program Unggulan KKN,  dikumpulkan karena program unggulan mahasiswa Tematik Posdaya Berbasis ABCD akan dikompetisikan antar kelompok KKN. *Foto-foto dan vidio sesuaikan dengan tema tahun ini.

Kumpulkan paling lambat pada hari :
Rabu, 12 April 2017         : Kelompok 1-118
Kamis, 13 April 2017       : Kelompok 119-236

3. Kumpulkan KHS yang memuat Teori Pembekalan KKN Cap Fakultas secara kolektif perkelompok KKN.  
                 Kumpulkan paling lambat pada hari :
                 Senin, 10 April 2017         : Kelompok 1-236

Catatan :

 1.  Laporan Dikumpulkan oleh Ketua Kelompok atau mewakili 1 orang
 2. Pengumuman ini harap dilaksanakan dengan baik. Agar Penerbitan Sertifikat tidak terkendala.